APCOA PARKING Danmark A/S har købt OnePark A/S i Danmark.

/arkiv-laes-mere/apcoa-parking-danmark-as-har-koebt-onepark-as-i-danmark/

Denne sammenlægning af to veldrevne virksomheder, vil styrke APCOA PARKING, da virksomhederne komplementerer hinanden godt, og begge har fokus på at tilbyde den bedste kundeservice i branchen.

Sammenlægningen kombinerer virksomhedernes styrker på alle områder af parkeringsdrift, og sammenbringer kompetencer og evner fra to stærke teams. Med APCOA-koncernens økonomiske styrke i ryggen, vil denne sammenlægning medføre forøgede muligheder for yderligere investeringer i drift og teknologi. Både APCOA PARKING og OnePark ser sammenlægningen, som en stor mulighed for at udbrede serviceniveauet yderligere overfor parkeringsområdernes ejere og forbrugere i Danmark, ved at sammenlægge den bedste viden, de bedste parkeringssystemer og den største erfaring fra parkeringsdrift.

Tilbage to top