Flere misforståelser i DR-program om klager vedrørende kontrolgebyrer

/arkiv-laes-mere/dr-kontant-bragte-256-19-en-udsendelse-om-klager-vedroerende-parkeringsboeder/

Forbrugerprogrammet Kontant, der blev sendt på DR1 tirsdag den 25. juni 2019, handlede om klager vedrørende kontrolgebyrer. Programmet indeholdt flere misforståelser om parkeringsbranchen i Danmark samt APCOA PARKING.

APCOA PARKING har fuld forståelse for, at borgere, der modtager et kontrolgebyr, oplever stor frustration over dette, hvis de mener, kontrolgebyret er uberettiget. APCOA og andre i branchen arbejder for at minimere antallet af fejl. Med det nye Parkeringsklagenævn og sagsgangen, som beskrives herunder, er det blevet nemmere for bilisten at få medhold i de tilfælde, hvor der er begået en fejl fra parkeringsselskabets side.

Hvis DR-programmet Kontant har kritikpunkter mod APCOA eller andre parkeringsselskaber, skal de selvfølgelig bringe dem. APCOA svarer generelt gerne og efter bedste evne på spørgsmål og kritik, hvilket APCOA også gjorde under tilblivelsen af Kontant. APCOA forklarede skriftligt flere gange, hvorfor APCOA ikke ønskede at medvirke i programmet. På trods af dette fremstiller Kontant forløbet som om, at programmets journalister ikke var i kontakt med APCOA.

Begrundelsen til DR for, at APCOA ikke ønskede at medvirke, var, at Kontant undervejs i forløbet opfordrede sine seere til at filme vores parkeringsvagter. APCOA finder dette kritisabelt, da det medvirker til at dæmonisere en faggruppe, som i forvejen ikke har de nemmeste arbejdsbetingelser.

1. Kontant kritiserer APCOA PARKING for, at bilisterne skal henvende sig skriftligt til APCOA vedrørende indsigelser over kontrolgebyrer. I programmet blev det mere end antydet, at formålet er at chikanere de bilister, der klager. Dette er ikke korrekt.

Fakta: Sagsbehandlingen af klager er blevet mere smidig. Den 1. juli 2018 etableredes et nyt uafhængigt Parkeringsklagenævn på baggrund af ny lovgivning, som skal lette sagsbehandlingen af indsigelser. For at Parkeringsklagenævnet kan sagsbehandle, skal alle henvendelser ske skriftligt til klagenævnet med bilistens skriftlige klage og parkeringsselskabets skriftlige fastholdelse. Det er nu praksis for alle de parkeringsselskaber, som er med i Parkeringsklagenævnet. APCOA PARKING tilbyder derfor ikke telefonisk sagsbehandling, da det blot vil medføre, at bilisten skal klage igen skriftligt, hvis parkeringsselskabet ikke giver medhold i klagen. Som det foreløbig eneste selskab i Danmark har APCOA imidlertid indført telefonisk vejledning i, hvordan man skal gøre indsigelse. APCOA’s vejledningslinje har endda døgnåbent.

2. Kontant kritiserer APCOA PARKING for ikke at deltage i udsendelsen.

Fakta: APCOA PARKING svarer altid på pressehenvendelser både fra DR såvel som andre medier. Dog udtaler vi os ikke i enkeltsager blandt andet i henhold til, at APCOA er underlagt Persondatalovgivningen. Hovedreglen hos APCOA er, at alle pressehenvendelser besvares skriftligt, hvilket vi også gjorde i dette tilfælde – blandt andet foranlediget af forholdet i punkt 3 nedenfor. Under programmets tilblivelse var der imidlertid hyppig skriftlig dialog mellem Kontant og APCOA.

3. Kontant opfordrede på programmets Facebook-side i løbet af maj seerne til at optage videoer af parkeringsvagter med deres mobiltelefoner og indsende disse videoer til Kontant. Dette initiativ omtales overhovedet ikke i programmet.

Fakta: Efter skriftlige henvendelse fra APCOA PARKING fredag den 31. maj blev opfordringen fjernet fra Facebook af Kontant tirsdag den 4. juni. Et for APCOA vigtigt aspekt i denne sammenhæng er, at parkeringsvagter er en meget udsat medarbejdergruppe, som hyppigt oplever verbale overgreb og desværre nogle gange også fysiske. Et Facebook-opslag som Kontants gør kun parkeringsvagternes arbejdsforhold yderligere risikable.

Afslutningsvis skal det pointeres, at APCOA PARKING har været i skriftlig dialog med DR flere gange under Kontant-programmets tilblivelse. Derfor er det ikke korrekt, når DR fremstiller APCOA PARKING som en virksomhed, der ikke vil i dialog med journalister.

Med venlig hilsen

Michael Christensen, adm. direktør
APCOA PARKING Danmark A/S

Tilbage to top