I APCOA PARKING har vi mange års lokal kendskab til parkeringsbranchen i Danmark men samtidig kan vi trække på international viden og ekspertise fra 12 europæiske lande. Vi samarbejder dermed på tværs af landegrænserne, hvilket i høj grad er til kundernes fordel.

APCOA PARKING tilbyder aftaler, der sikrer en økonomisk og professionel drift af parkeringsanlæg.

For at kunne drive en rentabel parkeringsadministration kræver det, at man følger trends og løbende analyserer markedet, så løsningen løbende kan forbedres og tilpasses til de krav, der stilles i markedet. APCOA PARKING bestræber sig altid på at administrere parkeringsarealer optimalt og rentabelt.

Nemt og bekvem parkering
Alle parkeringsarealer er forskellige. Ved shopping centre parkerer bilisterne som regel i nogle timer, ved kontorbygninger parkerer medarbejderne hele dagen og i en lufthavn typisk i flere dage. Derfor er der brug for skræddersyede løsninger, både af hensyn til grundejerne og de bilisterne, der benytter parkeringsanlægget.

Vi tager altid udgangspunkt i grundejerens ønsker og supplerer det med de behov, som bilisterne har til en moderne parkeringsplads. Uanset hvilke bilister der benytter en parkeringsplads, så handler det om at parkering skal nemt, bekvemt, trygt og overskueligt.

Unikke parkeringsløsninger og standard løsninger
Hos APCOA PARKING tilbyder vi standardløsninger som f.eks. (Læs mere ved at klikke på linkene nedenfor):

Ofte er langt den bedste løsning at benytte en kombination af standardløsningerne.

Udover ovenstående standardløsninger tilbyder vi også avancerede og teknologisk løsninger og services som f.eks. nedenstående (Læs mere ved at klikke på linkene nedenfor):

Ved kombinationer af standardløsninger er det ofte ekstra vigtigt at anvende det rigtige parkeringstekniske udstyr for at opnå en optimal løsning. I APCOA PARKING har vi en række standardløsninger indenfor parkeringsteknisk udstyr men ofte er vi nødt til at være innovative og gå nye veje for at tilbyde løsninger, som standard udstyret ikke tilbyder.

APCOA PARKING tilbyder også en række tillægsydelser, som relaterer sig til parkering og som har værdi både for kunderne og bilisterne.

Vi tilbyder blandt andet følgende (Læs mere ved at klikke på linkene nedenfor):

Parkering som en service
Hos APCOA PARKING ser vi os selv som en samarbejdspartner og opfatter parkering som en service. Med det udgangspunkt ønsker vi at tilbyde den rigtige løsning til hver enkel parkeringsplads.

Vi rådgiver gerne omkring parkering for planlægningsfasen og indtil parkeringspladsen er færdig og sat i drift. Efterfølgende evaluerer vi løbende løsningen og kommer med forslag til forbedringer eller nye tiltag.

Fordelene med APCOA PARKING som samarbejdspartner indenfor parkering er:

  • Unik parkeringsløsning til hver enkel parkeringsplads
  • Dedikerede medarbejdere med mange års erfaring fra Danmark
  • Best practice fra 12 europæiske lande overført til danske forhold
  • Innovative løsninger og den nyeste teknologi indenfor parkering
  • Professionel rådgivning omkring parkering
  • Løbende evaluering af løsningen
  • Stabil samarbejdspartner med solid økonomi

 

Ønsker du rådgivning omkring parkeringsservice, er du velkommen til at kontakte os. Klik her