APCOA PARKING er autoriseret som vagtselskab. Det betyder, at vi kan tilbyde overvågning som en selvstændig ydelse ellers som en integreret del af vores samlede service.

Sikkerhed og tryghed
Overvågning af et parkeringsanlæg virker forebyggende og nedsætter risikoen for hærværk, tyveri og overfald. Den psykologiske faktor er imidlertid mindst lige så væsentlig. Bilisterne føler sig mere trygge, og antallet af parkeringer stiger når sikkerheden hæves.

Døgnbemandede vagtcentraler
APCOA PARKING råder over døgnbemandede vagtcentraler og herfra kan vi overvåge anlæg i hele landet og sætte ind med det samme, hvis der opstår problemer.

Intelligent overvågning

APCOA PARKING kan tilbyde intelligent overvågning gennem SmartView. Gennem innovative og skræddersyede overvågningsløsninger forebygger vi hærværk, forhindre indbrud og fjerne ubudne gæster. Vi kobler jeres videoovervågning sammen med vores intelligente software og det betyder, at vi 24 timer i døgnet analyserer et område for mistænkelig adfærd og kan handle, INDEN skaden sker.

Vi ser hærværket eller indbrudet, FØR og MENS det sker. Kunden sparer samtidig den faste vagtrundering og store omkostninger til udbedring af f.eks. hærværk.