APCOA PARKING har cirka 200 parkeringsservicemedarbejdere ansat.

De er ansat på overenskomst, der garanterer dem en fast timeløn med aften-, weekend-, og helligdagstillæg.

Derfor er de hverken afhængige af - eller lønnede via - provision.

Alle APCOA PARKINGs parkeringsservicemedarbejdere gennemgår desuden obligatoriske kurser, som afsluttes med en prøve der skal bestås. Heriblandt er der en teoriprøve omkring juridiske regler for parkering samt et konflikthåndteringskursus. Kurserne blev indført for, at garantere en høj faglighed hos alle parkeringsservicemedarbejderne, som understøtter APCOA PARKINGs ambition om at være den private parkeringsvirksomhed i Danmark med færrest klagesager.

Fordele

  • Ikke-provisionslønnede
  • På overenskomst
  • Høj faglighed sikres ved obligatorisk teoriprøve
  • Årlig evaluering
  • Deltager i konflikthåndteringskurser

Hvor er vi?

  • Alle APCOA PARKING-anlæg

Derudover er det et krav at alle APCOA PARKINGs parkeringsservicemedarbejdere har gode danskkundskaber, for at kunne kommunikere klart og effektivt med parkanter.

For at sikre at de alle er kompetente, professionelle og imødekommende, bliver de minimum én gang om året evalueret ved, at en distriktskoordinator vurderer deres ageren igennem en hel arbejdsdag, og sikrer at de er i stand til at udføre jobbet.