Silkeborg Sygehus P-hus

Åben hele dagen, P-hus

pr. påbegyndt halve time fra 7,50 kr
Søtorvet

Åben hele dagen, Udendørs P-plads

pr. påbegyndt time fra 12 kr