APCOA PARKING tilbyder grundejere og bygherrer rådgivning i forbindelse med byggeprojekter, hvor en parkeringsløsning indgår i projektet. Vi kan også rådgive omkring eksisterende parkeringspladser og analysere deres potentiale. Vores rådgivning på nye projekter kan allerede indgå i planlægnings- og projekteringsfasen men også i alle øvrige faser af projektet. Vores rådgivning kan indgå i alle typer projekter indenfor nybyggeri, renoveringer og fornyelser.

Rådgivning på baggrund af erfaring og best pratice
Vores rådgivning omkring parkering bygger på de erfaringer og den ekspertise, vi har opbygget her i Danmark siden 1995. Derudover trækker vi på erfaringerne og best pratice fra de 12 europæiske lande, der indgår i APCOA PARKING. Udover erfaring og ekspertise kan vi supplere rådgivningen med analyser, der belyser det lokale parkeringsmarked.

Vi tilbyder dermed en individuel rådgivning, der belyser alle de faktorer, der bestemmer, hvad der er den mest optimale parkeringsløsning i forhold til grundejerens eller bygherrens projekt.

APCOA PARKING kan generelt set tilbyde:

 • Rådgivning omkring ny teknologi og design for at få den mest optimale parkeringsløsning
 • Forskellige forretningskoncepter med hensyn til omkostnings- og prisstruktur
 • Optimale og omkostningseffektive løsninger, der er driftsikre og giver overblik over ressourcebehov
 • Anbefalinger til markedsføring og PR i området for den enkelte parkeringsareal
 • Yderligere services der dækker alle aspekter indenfor moderne parkeringsløsninger
 • Rådgivning til såvel private virksomheder som kommuner, der ønsker en professionel samarbejdspartner omkring parkeringsarealer.


Rådgivning og serviceydelser
Generelt rådgiver vi indenfor de standard serviceydelser, der er på parkeringsområdet men derudover har vi også en række tillægsydelser, som vi kan tilbyde.

Under punktet Vi tilbyder kan du se eksempler på de traditionelle standard serviceydelser, vi rådgiver indenfor. Listen er ikke udtømmende men er blot til inspiration.

Generelle serviceydelser:

 • Tidsbegrænset parkering
 • Betalingsparkering
 • Lukkede parkeringsanlæg
 • P-tilladelse parkering
 • EuroPark Parkeringskontrol


Tillægsydelser:

 

Ønsker du rådgivning omkring parkeringsservice, er du velkommen til at kontakte os. Klik her