APCOA PARKINGs vision er at være Danmarks foretrukne parkeringsselskab samt at være markedsledende inden for den service og de teknologiske løsninger branchen yder.

For at opfylde denne vision, er det vigtigt at samtlige medarbejdere hos APCOA PARKING arbejder ud fra det samme sæt værdier.

Værdierne i APCOA PARKING er: Kundefokus, Troværdighed, Team-orienteret, Professionalisme, Innovation og Respekt.

 

Kundefokus:
APCOA PARKING fokuserer på at levere den bedste service til bilisterne og den mest professionelle parkeringsløsning til ejerne af parkeringsanlæg. Parkering skal være så let som muligt for bilisterne og kunderne. Alle medarbejdere arbejder således ud fra, at kunder og bilister skal være i fokus og have en korrekt og god service.

Troværdighed: 
For at drive en seriøs parkeringsvirksomhed er det vigtigt, at APCOA PARKING og vores medarbejdere er troværdige overfor vore kunder, bilisterne og omgivelserne i øvrigt. Troværdigheden starter hos APCOA PARKING og derfor gennemfører vi løbende tiltag, der øger tilliden til, at APCOA PARKING administrerer parkeringsanlæggene korrekt. Vi fokuserer på at øge kvalitetskravene i alle led i virksomheden og indarbejde disse øgede krav hos vores medarbejdere. 

Team-orienteret:

I APCOA PARKING arbejder vi ud fra tesen om, at når vi arbejder sammen som et team står vi langt stærkere, end hvis vi arbejder hver for sig. På samme måde vil vi gerne have et tæt samarbejde med vores kunder og sammensætte et team, der finder den mest optimale løsning for kunden, bilisterne og APCOA PARKING.

Professionalisme:
APCOA PARKING fremstår som en professionel virksomhed, hvis vi tilbyder en god service og har gode indarbejdede værdier, rutiner og kompetencer. Derfor lægger vi stor vægt på, at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer og udfører et professionelt arbejde. 

F.eks. har parkeringsservicemedarbejderne gennemført APCOA PARKINGs interne vagtuddannelse, de bærer altid uniform og har den nyeste teknologi til rådighed. APCOA PARKING har endvidere sin egen Serviceafdeling, der varetager alle forhold vedrørende behandling af henvendelser fra bilister via veludviklede IT-systemer. 

Innovation:
APCOA PARKING har konstant fokus på at forbedre mulighederne og servicen i forbindelse med parkering. Vi fokuserer løbende på at forbedre vores service og processer og i den forbindelse forsøger vi altid at udnytte de nyeste IT-teknologier indenfor parkeringsudstyr til gavn for både kunderne og bilisterne. Senest har vi udviklet appen APCOA FLOW til smartphones, som bilisterne kan anvende til betaling for parkering - apcoaflow.apcoa.dk

Respekt:
APCOA PARKING arbejder i en branche, hvor vi administrer parkeringsanlæg for andre og det kræver, at vi først og fremmest har respekt for hinanden men også har en respekt for kundens ejendom og for de mennesker der færdes på parkeringsanlæggene og parkerer deres biler. APCOA PARKING respekterer det enkelte menneske og forventer, at medarbejderne på samme måde har respekt for sine omgivelser.

 

Læs mere om vores historie. Klik her