EuroIncasso ApS er en inkassovirksomhed, hvor tonen er uformel og medarbejderne nytænkende, hvilket har resulteret i en sagsportefølje, som er alsidigt og omfangsrigt. I EuroIncasso er fokus på de individuelle sager, hvor de erfarne jurister foretager en vurdering af, hvordan den enkelte sag håndteres bedst muligt. Det er med til at sikre, at det er den bedste og rigtige løsning, som bliver implementeret i første omgang, hvilket medfører en professionel og effektiv sagsbehandling, hvormed kreditor sparer penge.

Mere end en inkassovirksomhed – EuroIncasso er din juridiske partner

Medarbejderstaben i EuroIncasso består af både erfarne jurister og advokatsekretærer, som har specialistviden indenfor effektiv inkassosagsbehandling. Medarbejderne er altid fuldt opdateret på den nyeste viden og lovgivning indenfor branchen, så de er altid forberedte på at kunne yde den bedste service til EuroIncassos kunder. Denne tilgang til sagsbehandling medfører, at medarbejderne altid bidrager til en professionel proces og et forløb af høj kvalitet seriøsitet, som gavner både kreditor og debitor.

EuroIncasso er autoriseret i henhold til inkassoloven, hvilket er kundernes garanti for, at deres virksomhed ikke miskrediteres for ulovlige eller uhensigtsmæssige inddrivelsesmetoder, idet inkassoloven og inddrivelsesbekendtgørelsen altid iagttages, såvel som at EuroIncasso altid iagttager god inkassoskik.

Virksomheden forstår at bruge sine ressourcer på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, hvilket kommer kunderne og deres sager til gode. Dette sikrer også, at medarbejderne i EuroIncasso har det bedst mulige fundament for at imødekomme den enkelte kundes behov og forventninger.

EuroIncasso: individuelle inkassoløsninger

Filosofien i EuroIncasso er at kreditor såvel som debitor gerne skal have en positiv oplevelse af håndteringen af sagen og dens forløb. Derfor forsøger medarbejderne i EuroIncasso altid at give debitor en grundig indsigt og forståelse for sagen. EuroIncasso har et ønske om, at virksomhedens sagsportefølje løbende skal udvides, hvilket vil ske ved at udøve og give en kompetent inkassosagsbehandling, som er præget af høj kvalitet og effektivitet, hvor hver enkelt sag bliver behandlet individuelt og grundigt.

Hvad kan EuroIncasso tilbyde dig, som kreditor?

Som inkassokontor tilbyder EuroIncasso mange forskellige løsninger, og sagsbehandlingen bliver baseret på den enkelte sag og skræddersyet til at give den bedst mulige behandling for både kreditor og debitor. Hvad end det er enkelte inddrivelsesskridt, såsom rykkerprocedure, eller komplette inkassoforløb, som du søger, så har EuroIncasso erfaring med det, og kan bidrage med kompetent og effektiv håndtering. EuroIncasso har desuden specialiseret sig i civile småsager, hvilket medfører, at virksomheden har stor erfaring med retssager, hvor kreditor og debitor ikke kan opnå enighed. Sommetider kan virksomheder frygte at ødelægge en god kunderelation, hvis kundens sag bliver sendt til inkasso. Denne problemstilling tager EuroIncasso højde for i deres arbejde, hvor en del af virksomhedens arbejde bl.a. består i at indgå afdragsordninger med debitorer, så kunderelationen kan forblive god.

EuroIncasso tilbyder som udgangspunkt nedenstående indenfor et inkassoforløb, men hvis du som virksomhed har særlige ønsker til dit inkassoforløb eller sagsbehandling, kan du altid kontakte EuroIncasso og høre mere om de løsninger, som de kan tilbyde:

  • Rykkerprocedure
  • Inkasso
  • RKI og Debitor Registret
  • Fogedsager
  • Civilretlige småsager